page_banner

პროდუქტი

  • Food Additives& Excipients

    საკვები დანამატები და დამხმარე ნივთიერებები

    Acesulfame K , სტიბიუმის კალიუმის ტარტრატი , ასპარტამი , D- ციკლოზერინი , D (-) ტარტარული მჟავა , DL-ტარტარული მჟავა , ფოლიუმის მჟავა , ჰიდროქსიპროპილ მეთილცელულოზა , L (+) ტარტარული მჟავა , სიმინდის სახამებელი PV პოლისპოლისოპლაციდო acid პოლისოპოლისოპოზი) , ქსილიტოლი